Dla Pacjentów

W wieku podeszłym najczęściej występują różne postacie otępienia – przebiegającego z postępującymi zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, zaburzeniami mowy oraz zaburzeniami zachowania, często w przebiegu choroby pojawiają się zaburzenia psychotyczne. Najczęstsze postacie otępienia to choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe. Pacjenci docelowo wymagają stałej opieki osób trzecich.
Dysponujemy lekami, które spowolniają przebieg choroby, a w przypadku występowania objawów psychotycznych – możliwość ich redukcji.
Osoby starsze często obciążone są licznymi chorobami somatycznymi. Nagle występujące pobudzenie psychoruchowe, zwłaszcza w nocy, z towarzyszącymi halucynacjami może świadczyć o nasileniu chorób podstawowych (zaostrzenia niewydolności serca, zapalenia płuc, zaburzeń elektrolitowych), co manifestuje się często zaburzeniami świadomości o typie majaczenia i w pierwszej kolejności wymaga ustabilizowania stanu somatycznego przed konsultacją psychiatryczną.