Adaptacja

Życie bywa okrutne i często naraża nas na nagłe, niespodziewane sytuacje. Śmierć bliskiej osoby, informacja o nieuleczalnej chorobie swojej lub dzieci, wypadek, utrata pracy, odejście partnera/partnerki mogą wywołać stres o bardzo dużym nasileniu, który wymaga krótkotrwałego leczenia farmakologicznego.
Interwencja polega na krótkotrwałym leczeniu lekami uspokajającymi w celu redukcji lęku, napięcia. Konieczna jest zazwyczaj interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne. Często to jednak nie wystarcza i pacjent wymaga włączenia leków przeciwdepresyjnych.
Współcześnie, ze względu na szybkie tempo życia coraz częściej mamy do czynienia z zaburzeniami adaptacyjnymi. Źródłem istotnego stresu bywa praca, zwłaszcza coraz częściej spotykane działania o charakterze mobbingu.
Odrębnym, poważnym zaburzeniem są zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), będące reakcją na skrajnie stresujące wydarzenia, np. katastrofy, działania wojenne, wypadki komunikacyjne, gwałt, molestowanie, tortury. Objawia się to uczuciem wyczerpania, napięciem, gwałtownych mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia, flashbacków, halucynacji przysennych, koszmarów. PTSD wymaga psychoterapii oraz często farmakoterapii.