o mnie

lek. Michał Dobrzyński
specjalista psychiatra

        Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Z pacjentami pracuję od 2015 roku. Na co dzień pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Warszawy i okolic.

       Doświadczenie zawodowe zdobyłem w oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala Psychiatrycznego “Drewnica” w Ząbkach. Pracowałem również w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego, Izbie Przyjęć, w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz w oddziale psychogeriatrycznym. Staże kierunkowe odbywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (oddział psychiatryczny młodzieżowy) oraz w Szpitalu Nowowiejskim (oddział terapii nerwic, poradnia seksuologiczna). Od 2018 r. prowadzę praktykę prywatną, współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Warszawy i okolic, konsultuję pacjentów w ramach konsultacji osobistych, on-line oraz w ramach wizyt domowych.  

    Dyplom lekarza zdobyłem w 2015 roku (Gdański Uniwersytet Medyczny). Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdałem w 2021 roku. 

    W codziennej pracy zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, nerwicowych, psychotycznych i wieku podeszłego. W pracy istotne jest dla mnie indywidualne podejście do pacjenta. W terapii szczególną uwagę zwracam na współchorobowość somatyczną i możliwe interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. W leczeniu biorę również pod uwagę konieczność współpracy z innymi specjalistami z pokrewnych dziedzin – psychoterapeutami, psychologami klinicznymi, neuropsychologami, neurologami w celu postawienia właściwej diagnozy i leczenia. Zdaję sobie sprawę, że pierwsza wizyta u psychiatry dla wielu pacjentów może być trudna, dlatego też szczególnie dbam o atmosferę akceptacji i wzajemnego szacunku.

   Posiadam uprawnienia do wystawienia recept, w tym recept refundowanych. Posiadam również uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. 

   Wizyta polega na zebraniu dokładnego wywiadu z pacjentem oraz ewentualnie z rodziną i wystawieniu recept na leki, jeżeli są wymagane. Lekarz może zlecić badania dodatkowe lub konsultacje innych specjalistów, jeżeli są konieczne.