o mnie

lek. Michał Dobrzyński
specjalista psychiatra

        Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Z pacjentami pracuję od 2015 roku. Na co dzień pełnię funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Żeńskiego Szpitala Psychiatrycznego w Ząbkach k/Warszawy.

       Doświadczenie zawodowe zdobyłem w oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala Psychiatrycznego “Drewnica” w Ząbkach. Pracowałem również w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego, Izbie Przyjęć, w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz w oddziale psychogeriatrycznym. Staże kierunkowe odbywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (oddział psychiatryczny młodzieżowy) oraz w Szpitalu Nowowiejskim (oddział terapii nerwic, poradnia seksuologiczna). Od 2018 r. prowadzę praktykę prywatną, współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Warszawy i okolic, konsultuję pacjentów w ramach konsultacji osobistych, on-line oraz w ramach wizyt domowych.  

    Dyplom lekarza zdobyłem w 2015 roku (Gdański Uniwersytet Medyczny). Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdałem w 2021 roku. 

    W codziennej pracy zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, nerwicowych, psychotycznych i wieku podeszłego. W pracy istotne jest dla mnie indywidualne podejście do pacjenta. W terapii szczególną uwagę zwracam na współchorobowość somatyczną i możliwe interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. W leczeniu biorę również pod uwagę konieczność współpracy z innymi specjalistami z pokrewnych dziedzin – psychoterapeutami, psychologami klinicznymi, neuropsychologami, neurologami w celu postawienia właściwej diagnozy i leczenia. Zdaję sobie sprawę, że pierwsza wizyta u psychiatry dla wielu pacjentów może być trudna, dlatego też szczególnie dbam o atmosferę akceptacji i wzajemnego szacunku.

   Posiadam uprawnienia do wystawienia recept, w tym recept refundowanych. Posiadam również uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. 

   Wizyta polega na zebraniu dokładnego wywiadu z pacjentem oraz ewentualnie z rodziną i wystawieniu recept na leki, jeżeli są wymagane. Lekarz może zlecić badania dodatkowe lub konsultacje innych specjalistów, jeżeli są konieczne. 

   Na pierwszą wizytę proszę ze sobą wziąć dowód osobisty oraz dotychczasową dokumentację medyczną (jeżeli pacjent ją posiada). 
  Czas trwania wizyty jest ustalany indywidualnie, jednak pierwsza wizyta (diagnostyczna) trwa zazwyczaj 30 minut, a kolejne wizyty ok. 15 – 20 minut. W przypadkach trudnych diagnostycznie czas wizyty może ulec przedłużeniu. 
Wizyty są wyłącznie komercyjne, brak wizyt na NFZ.