o mnie

lek. Michał Dobrzyński

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z pacjentami pracuję od 2015 roku. Jestem lekarzem w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” w Ząbkach k/Warszawy, jednym z największych szpitali psychiatrycznych na Mazowszu. Wkrótce ukończę specjalizację z psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywałem również Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie odbywałem staże kierunkowe. Przez kilka lat pracowałem również jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Poza tym na co dzień pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Warszawy i okolic. Dyżuruję również w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala w Ciechanowie.

W codziennej pracy zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, nerwicowych, psychotycznych i wieku podeszłego. W pracy istotne jest dla mnie indywidualne podejście do pacjenta. W terapii szczególną uwagę zwracam na współchorobowość somatyczną i możliwe interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. W leczeniu biorę również pod uwagę konieczność współpracy z innymi specjalistami z pokrewnych dziedzin – psychoterapeutami, psychologami klinicznymi, neuropsychologami, neurologami w celu postawienia właściwej diagnozy i leczenia. Zdaję sobie sprawę, że pierwsza wizyta u psychiatry dla wielu pacjentów może być trudna, dlatego też szczególnie dbam o atmosferę akceptacji i wzajemnego szacunku.

Posiadam uprawnienia do wystawienia recept, w tym recept refundowanych. Posiadam również uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. 

Wizyta polega na zebraniu dokładnego wywiadu z pacjentem oraz ewentualnie z rodziną i wystawieniu recept na leki, jeżeli są wymagane. Lekarz może zlecić badania dodatkowe lub konsultacje innych specjalistów, jeżeli są konieczne. 

Na pierwszą wizytę proszę ze sobą wziąć dowód osobisty oraz dotychczasową dokumentację medyczną (jeżeli pacjent ją posiada). 
Czas trwania wizyty jest ustalany indywidualnie, jednak pierwsza wizyta (diagnostyczna) trwa zazwyczaj 30 minut, a kolejne wizyty ok. 15 – 20 minut. W przypadkach trudnych diagnostycznie czas wizyty może ulec przedłużeniu. 
Wizyty są wyłącznie komercyjne, brak wizyt na NFZ.