Cennik

  • Konsultacja psychiatryczna 180 zł

    (pierwsza/kolejna)

  • Konsultacja psychiatryczna młodzieży 250

    (od 16 roku życia)

  • Teleporada 180 zł
  • Wydanie zaświadczenia lekarskiego 60 zł