Nerwica

Jest grupą zaburzeń psychicznych, do których zaliczane są zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, reakcja na stres, zaburzenia dysocjacyjne oraz zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. W tym opisie skupimy się na zaburzeniach przebiegających pod postacią somatyczną.
Pacjenci doświadczają przykrych objawów – bólu w klatce piersiowej, duszności, bólu stawów, kołatania serca, zaburzeń czucia, zawrotów głowy, bólu brzucha, drętwienia kończyn. Pacjenci w pierwszej kolejności szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ale też u kardiologów, pulmonologów, reumatologów. W wykonanych badaniach zazwyczaj nie ma odchyleń od normy lub odchylenia te są niewielkie. Leczenie internistyczne nie przynosi żadnej poprawy. Objawy nadal się utrzymują, prowadząc pacjentów do frustracji. Pacjenci tacy często wzywają karetkę, obawiając się omdlenia lub zawału. Bardzo często odwiedzają Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Nocną Pomoc Lekarską. Jednakże ostateczną ulgę w ich cierpieniach daje konsultacja psychiatryczna i włączenie leków, które znacznie ograniczają te objawy. Jednak zanim trafią do psychiatry, mija kilka miesięcy lub nawet lat.
W leczeniu stosujemy leki przeciwdepresyjne działające na objawy somatyzacyjne lub małe dawki neuroleptyków.