Schizofrenia

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą zaliczaną do psychoz endogennych. Charakteryzuje się zniekształceniem odbioru rzeczywistości. W przebiegu choroby występują stany ostrej psychozy, objawiające się wypowiadaniem treści urojeniowych niemożliwych do zaistnienia (o strukturze paranoidalnej), przeżywaniem halucynacji słuchowych, cenestetycznych, rzadziej węchowych, hipochondrycznych, wzrokowych. Objawom tym towarzyszy zdezorganizowane myślenie z formalnymi zaburzeniami myślenia oraz zdezorganizowanym zachowaniem. W obrazie klinicznym choroby występują również objawy negatywne – z wycofaniem społecznym, bladym afektem, ambiwalencją. Przebieg choroby jest wieloletni, wymaga stałego leczenia.